Λευκά χαλίκια | Chazelles Gas Fires

Εκτύπωση
Λευκά χαλίκια για διακόσμηση του θαλάμου καύσης, σε τζάκι αερίου. Η τιμή τους μπορεί να αλλάζει ανάλογα με το μοντέλο της εστίας. Συγκεκριμένα:
  • Για τα μοντέλα Sweetline 70 / 80 / 100: 90€ +ΦΠΑ
  • Για το μοντέλο Sweetline 150: 118€ +ΦΠΑ
  • Για το μοντέλο Sweetline 200: 138€ +ΦΠΑ