Κεραμικά Ξύλα | Chazelles Gas Fires

Εκτύπωση
Κεραμικά ξύλα για διακόσμηση του θαλάμου καύσης, σε τζάκι αερίου. Η τιμή τους μπορεί να αλλάζει ανάλογα με το μοντέλο της εστίας. Συγκεκριμένα:
Τιμή πώλησης 127,00 € +VAT
  • Για τα μοντέλα Sweetline 70 / 80 / 100 / 150: 127€ +ΦΠΑ
  • Για το μοντέλο Sweetline 200: 240€ +ΦΠΑ