Ηλεκτρονικός Πίνακας για τζάκι του νερού.

Εκτύπωση
Ηλεκτρονικός πίνακας για τζάκι καλοριφέρ (μπόιλερ), με επιλογή λειτουργίας OFF - MANUAL - ΑUTO, φωτεινή ένδειξη θερμοκρασίας του νερού στο τζάκι, της λειτουργίας του κυκλοφορητή, ρύθμιση της θερμοκρασίας λειτουργίας του κυκλοφορητή και σηματοδότη υπερθέρμανσης, φωτεινό και ηχητικό. Μαζί συμπεριλαμβάνεται και ο αισθητήρας μέτρησης της θερμοκρασίας.
Τιμή πώλησης 120,00 € +VAT