ΠλοηγησηΚεντρική / STOPCOR A1 Plus

STOPCOR A1 Plus


Τιμή: 
33,60 €+VAT

Η σίγουρη προστασία των υδραυλικών - μηχανολογικών εγκαταστάσεων από τη διάβρωση που προκαλείται από την ηλεκτρόλυση. Με την μέθοδο καθοδικής προστασίας STOPCOR  με ανόδιο μαγνησίου, επιβάλλεται τάση μέσω της θυσιαζομένης ανόδου. Η επιβαλλόμενη τάση καλύπτει και προστατεύει μεγάλες επιφάνειες μετάλλων (200 τμ.) με πολύ μικρότερη θυσιαζόμενη μάζα δραστικού μετάλλου (ανοδίου).

Το STOPCOR A1 Plus είναι ιδανικό για την προστασία απο τη διάβρωση εγκαταστάσεων θέρμανσης με τζάκια ή σόμπες, για 3 χρόνια σε σπίτια έως και 200τμ.

 

Tα πλεονεκτήματα της μεθόδου STOPCOR:

- H συσκευή είναι αυτόνομη και δεν χρειάζεται εξωτερική πηγή ενέργειας για να λειτουργήσει.

- Η επιβαλλόμενη τάση διοχετεύεται σε όλη την εγκατάσταση και την προστατεύει συνολικά.
- Δεν ρυπαίνει το περιβάλλον και είναι απολύτως ασφαλής.
- Δεν επηρεάζεται από οποιαδήποτε καιρικά ή άλλα φαινόμενα
- Δεν επηρεάζει τους περιβάλλοντες χώρους όπου τοποθετείται.
- Δεν έχει επαφή με υγρά ή αν συνδεθεί με δίκτυο ύδρευσης δεν έχει επαφή με το πόσιμο νερό.
- Παρέχει σταθερή τάση και ένταση για όλη τη διάρκεια της ζωής της.
- Παρέχει μακρόχρονη προστασία - έως και 3 χρόνια.
- Είναι οικονομικά προσιτή λόγω χαμηλού κατασκευαστικού κόστους.
- Δεν απαιτεί ιδιαίτερες τεχνικές γνώσεις για την τοποθέτησή της.
- Δεν χρειάζεται παρέμβαση διόρθωση ή τροποποίηση στις εγκαταστάσεις όπου τοποθετείται.
- Παρέχει καθοδική προστασία απόλυτα συμβατή με τα μέταλλα διότι η τάση παράγεται με φυσικό τρόπο.
- Προστατεύει μεγάλες επιφάνειες σε σχέση με τις άλλες μεθόδους.

Blogspot

tzakicy.blogspot.com